Hvordan sette Philips Hue i paringsmodus? [En ultimat guide] | Homes Valy (2023)

Har du noen gang slitt med å sette opp Philips Hue-lysene og lurt på hvordan du setter dem i sammenkoblingsmodus? Se ikke lenger! I dette blogginnlegget vil jeg guide deg gjennom de enkle trinnene for å sette Philips Hue i sammenkoblingsmodus. Mottoet til denne guiden er å konvertere det ultimate problemet til letthet.

Philips Hue-lys er kjent for sin brukervennlighet og smarte funksjoner. Men noen ganger kan det være forvirrende å sette dem opp. Paringsmodus er et viktig trinn i oppsettsprosessen som lar lysene dine koble til Hue-broen og kontrolleres av Hue-appen eller stemmeassistenten.Du må slå på lyset, bruke den spesifikke appen, koble til Wi-Fi, gå gjennom noen hurtiginnstillinger osv.

Enten du er en teknisk-kyndig entusiast eller ny i verden av smart belysning, er dette innlegget perfekt for alle som ønsker å sette opp Philips Hue-lysene sine. La oss nå begynne å pare Philips Hue!

6 trinn for å sette Philips Hue i paringsmodus

Jeg skal vise deg hvordan du setter Philips Hue-lysene i sammenkoblingsmodus for enkelt å koble til Hue-broen, og du kan nyte fordelene med smart belysning. Så la oss dykke ned i trinnene og få Philips Hue-lysene i sammenkoblingsmodus!

Trinn 1: Slå på Philips Hue Light

Før du starter sammenkoblingsprosessen, sørg for at Philips Hue-lyset er slått på og fungerer som det skal. Å sette lyset i paringsmodus vil ikke være mulig hvis lyset ikke fungerer som det skal.

For å slå på Philips Hue-lyset, vri bare lysbryteren til "på"-posisjon. Du kan også bruke Philips Hue-appen eller en stemmeassistent til å slå på lyset hvis det allerede er koblet til Hue-broen.

Det er viktig å merke seg at hvis du prøver å pare et Philips Hue-lys som aldri har vært koblet til Hue-broen din før, må den være slått på og nær broen. Dette sikrer at broen kan oppdage lyset og pare det vellykket.

Ved å følge dette enkle trinnet sikrer du at Philips Hue-lyset er klart til å pares og enkelt kan kobles til Hue-broen.

Trinn 2: Koble Hue Bridge til Wi-Fi-nettverket ditt

Sammenkoblingsprosessen begynner når du kobler Hue-broen til Wi-Fi-nettverket. Hue-broen er en liten enhet somkobler til Philips Hue-lysenetil Wi-Fi-nettverket ditt og lar deg kontrollere dem ved hjelp av Hue-appen eller en stemmeassistent.

Koble Hue-broen til en strømkilde og koble den til Wi-Fi-ruteren ved hjelp av en Ethernet-kabel. Når broen er koblet til, vil den automatiskkoble til Wi-Fi-nettverket ditt. Da vil den være klar til å pares med Philips Hue-lysene.

Det er viktig å merke seg at du må ha en Hue-bro for å koble Philips Hue-lysene til Wi-Fi-nettverket. Hvis du ikke allerede har en Hue-bro, må du kjøpe en før du kan starte sammenkoblingsprosessen.

Trinn 3: Åpne Hue-appen og velg alternativet "Innstillinger".

Når Hue-broen er koblet til Wi-Fi-nettverket, åpner du Philips Hue-appen på smarttelefonen eller nettbrettet. Velg "Innstillinger" under "Hjem"-alternativet på appens startskjerm.

Trinn 4: Velg "Lysoppsett" og deretter "Legg til lys"

Fra innstillingsmenyen, velg alternativet "Lysoppsett" og trykk deretter på "Legg til lys." Dette tar deg til en skjerm der du kan søke etter og pare nye Philips Hue-lys.

Trinn 5: Følg instruksjonene på skjermen for å sette lyset i paringsmodus

Følg instruksjonene på skjermen for å pare Philips Hue-lyset. Vanligvis blir du bedt om å slå av lysbryteren, slå den på igjen og deretter trykke på knappen på Philips Hue-broen for å fullføre sammenkoblingsprosessen. Når lyset er sammenkoblet, kan du kontrollere det ved hjelp av Hue-appen eller stemmeassistenten.

Trinn 6: Bruk Philips Hue Dimmer Switch for å sette lyset i paringsmodus

Hvis du har en Philips Hue Dimmer Switch, kan du også bruke den til å sette Philips Hue-lyset i sammenkoblingsmodus. For å gjøre dette, trykk og hold inne "On"-knappen på dimmerbryteren til lyset begynner å blinke. Når lyset blinker, slipp knappen og vent til lyset slutter å blinke. Dette indikerer at lyset nå er i paringsmodus og kan kobles til Hue-broen.

Mulige feil under å sette Philips Hue i paringsmodus:

Hver oppgave er enkel hvis du kan det grunnleggende. Men hvis du ikke forstår alt nøye, vil du gjøre feil. Men her er noen typiske feil du må være forsiktig med.

1. Ikke skru på Philips Hue-lyset:

Sørg for å slå på Philips Hue-lyset før du prøver å sette det i sammenkoblingsmodus. Hvis lyset ikke fungerer som det skal eller er slått av, kan det ikke pares med Hue-broen.

2. Plassering av Philips Hue Light for langt unna Hue Bridge:

Når du parer Philips Hue-lyset, sørg for at det er nær Hue-broen. Lys som er for langt unna blir kanskje ikke oppdaget og sammenkoblet av Hue-broer.

3. Ikke kobler Hue-broen til Wi-Fi-nettverket ditt:

Sørg for at Hue-broen er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt ved hjelp av en Ethernet-kabel. Hvis Hue-broen ikke er koblet til Wi-Fi-nettverket ditt, vil den ikke kunne kontrollere Philips Hue-lysene.

4. Bruk av feil versjon av Hue-appen:

Bruk den nyeste versjonen av Hue-appen når du setter opp Philips Hue-lysene. Bruk av en utdatert versjon av appen kan forårsake problemer med sammenkoblingsprosessen og den generelle funksjonaliteten til smartbelysningen din.

5. Slå av Hue-broen eller Philips Hue-lyset under sammenkoblingsprosessen:

Unngå å slå av eller koble fra Hue-broen eller Philips Hue-lyset under sammenkoblingsprosessen. Hvis du gjør det, kan det forstyrre sammenkoblingsprosessen og kreve at du starter på nytt.

5 tips for å sette Philips Hue i paringsmodus:

Her er 5 tips som kan gjøre prosessen med å sette Philips Hue i paringsmodus enklere og mer effektiv. Ved å følge disse tipsene kan du unngå vanlige feil og sikre et vellykket oppsett av din smarte belysning. La oss dykke ned i hvert av disse tipsene og se hvordan de kan hjelpe deg under sammenkoblingsprosessen.

Tips 1: Forbered plassen din

Sørg for at du har et klart og rotfritt arbeidsområde for å sette opp Philips Hue-lysene og Hue-broen. Å ha en ren og organisert plass kan hjelpe deg med å unngå feilplasserte kabler eller tapte komponenter.

Tips 2: Følg instruksjonene

Les nøye og følg instruksjonene fra Philips for å sette opp Hue-broen og Philips Hue-lysene. Dette vil hjelpe deg med å unngå feil og sikre en vellykket sammenkoblingsprosess.

Tips 3: Bruk de riktige verktøyene

Ikke start arbeidet uten de nødvendige verktøyene for hånden som en Ethernet-kabel og en smarttelefon eller nettbrett med den nyeste versjonen av Hue-appen. Å ha de riktige verktøyene kan gjøre sammenkoblingsprosessen raskere og enklere.

Tips 4: Ha en plan

Lag en plan for hvor du vil plassere Philips Hue-lysene og hvordan du vil kontrollere dem. Dette vil hjelpe deg med å ta avgjørelser under sammenkoblingsprosessen og sikre at din smarte belysning er satt opp slik du vil ha den.

Tips 5: Ta deg god tid

Ikke forhast sammenkoblingsprosessen. Ta deg tid til å sikre at hvert trinn er fullført på riktig måte, og at Philips Hue-lysene er sammenkoblet. Hasting kan føre til feil som kan kreve at du begynner på nytt.

Relaterte spørsmål:

Hvordan vet du om Philips Hue-lyset er i sammenkoblingsmodus?

Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å slå på lyset og vente på at det skal blinke tre ganger. Dette indikerer at lyset er i paringsmodus og klar til å kobles til Hue-broen.Alternativt kan du bruke Philips Hue-appen til å søke etter nye lys du kan legge til systemet ditt. Når du har åpnet appen, velg kategorien "Innstillinger" og trykk deretter på "Lysoppsett".

Herfra kan du velge å søke etter nye lys ved å velge "Legg til lys" og følge instruksjonene. Når appen oppdager lyset, vil den be deg om å legge det til systemet ditt. I tillegg kan du bruke Philips Hue-appen til å søke etter nye lys du kan legge til systemet ditt. Når appen oppdager lyset, vil den be deg om å legge det til systemet ditt.

Kan du sette flere Philips Hue-lys i sammenkoblingsmodus samtidig?

Du kan sette flere Philips Hue-lys i sammenkoblingsmodus samtidig. For å gjøre dette, slå på alle lysene du vil pare og vent til de begynner å blinke. Dette indikerer at lysene er i sammenkoblingsmodus og klare til å kobles til Hue-broen.

Det er viktig å merke seg at hvis du har problemer med å sammenkoble lysene dine, må du kanskje tilbakestille dem og starte sammenkoblingsprosessen på nytt. For å tilbakestille et Philips Hue-lys, slå det av og på fem ganger raskt etter hverandre. Dette skal sette lyset i paringsmodus og tillate deg å koble det til Hue-broen.

Hvordan gjøre Philips Hue-paringsmodus uten bro?

Det er ikke mulig å sette Philips Hue-lys i sammenkoblingsmodus uten Hue Bridge. Hue Bridge er en nødvendig komponent som lar deg koble Hue-lysene til hjemmenettverket og aktivere fjernkontroll via Philips Hue-appen eller en kompatibel stemmeassistent.

Hvis du ikke har en Hue Bridge og ønsker å koble Hue-lysene til hjemmenettverket ditt, må du kjøpe en separat.Alternativt kan du vurdere Philips Hue Bluetooth-produktlinjen, som kan styres direkte fra smarttelefonen din ved hjelp av Bluetooth uten behov for en Hue Bridge.

Siste berøring:

Å sette Philips Hue-lysene i sammenkoblingsmodus er en enkel prosess som kan oppnås med Hue Bridge eller Philips Hue Dimmer Switch. Ved å følge trinnene som er skissert i denne veiledningen, kan du enkelt koble Hue-lysene til hjemmenettverket og kontrollere dem ved hjelp av Hue-appen, smarte hjemmeassistenter eller andre kompatible enheter.

Husk å unngå vanlige feil og følg tipsene våre for å gjøre prosessen så smidig som mulig. Selv om det er mulig å kontrollere Hue-lysene uten Hue Bridge ved å bruke dimmerbryteren, er det viktig å huske på at du vil gå glipp av mange avanserte funksjoner uten den. Ved å bruke Hue Bridge kan du låse opp det fulle potensialet til Hue-lysene dine og nyte en mer sømløs og integrert smarthjemopplevelse.

Referanser

kinker. (2021, 20. april).Kan Phillips Hue brukes uten bro? [Full guide]. Smart Home Insider. Hentet 16. april 2023, frahttps://smarthomeinsider.co.uk/phillips-hue-without-a-bridge/

Du kan være interessert i:

Hvordan fikse en lampe som ikke vil slå seg på

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 06/28/2023

Views: 5295

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.