En guide til SMETS1 og SMETS 2 smartmålere | OVO energi (2023)

Tilbake til innholdshuben
En guide til SMETS1 og SMETS 2 smartmålere | OVO energi (1)

guide

19. november 2021 | Matt Mostyn

Smarte målerekan hjelpe deg med å kutte regningene dine og redusere husholdningens karbonutslipp.

I tillegg er det ikke lenger behov for de irriterende månedlige måleravlesningene, siden alle energidataene dine sendes direkte til energileverandøren din.

Regjeringen vil at alle energileverandører skal installere smarte målere i alle britiske hjem innen 2024. Alt er en del av arbeidet med å skape ensmartere energinett, som bidrar til å levere mer effektive, pålitelige,lavkarbon energitil Storbritannias husholdninger. Hos OVO er vi helt med på det.

Å kunne seYouTubevideoer, må vi be deg om å akseptere målrettingsinformasjonskapsler i din

SMETS smartmålere forklart

SMETS er forkortelsen for Smart Metering Equipment Technical Specifications. Tallet etterpå viser hvilken «generasjon» akkurat din måler tilhører. Andre generasjons (SMETS2) målere er gjeldende industristandard.

Det er derfor vi installerer SMETS2, for å erstatte SMETS1-målere (så vel som de eldre "ikke-smarte" målerne også) – Storbritannias første industristandardsmart måler.

SMETS1 smarte målere

SMETS1-målere var den første generasjonen smartmålere, som energileverandørene begynte å installere i 2013. De var utstyrt med samme type 3G-sim-kort som du kunne finne i en mobiltelefon, slik at de kunne oppdatere leverandøren med fastsatte intervaller.

Problemet var at hvis du byttet leverandør, sluttet mange av disse typene målere å sende automatiske avlesninger.

SMETS2 smartmålere

Siden den gang har vi sett lanseringen av neste generasjon smartmålere, kalt SMETS2. Disse har alle de samme energibesparende funksjonene som siste generasjon.

Men den ekstra bonusen er at SMETS 2 smartmålere er krysskompatible med andre SMETS2-klare energileverandører. Programvaren som brukes i disse smarte målerne er i stand til å utveksle og gjøre bruk av informasjon fra andre SMETS2-målere. Så hvis du bytter leverandør, trenger du ikke bytte av måler, og du vil ikke miste smartmålerfunksjonene dine.

Finn ut hvordan du bytter leverandør med en smartmåler

Finnes det en SMETS3 smartmåler?

Nei, det er det ikke, men det finnes forskjellige typer SMETS2-målere, hvorav en er en 3-fase SMETS2. Dette er en smart måler for "tunglast" energibrukere, som bruker mye strøm. Disse er vanligvis industrielle eller kommersielle brukere, men det kan inkludere svært mye energikrevende boliger.

Du kan være en "tung belastning" energibruker hvis hjemmet ditt harsolcellepaneler,batterilagring, eller enEV lader. Til nå har disse hjemmene, så vel som bedrifter som bruker store mengder elektrisitet, ikke vært i stand til å bruke smart måling. Men nå er du kanskje kvalifisert for en 3-fase SMETS2 meter!

Hva er et smart grid og hvorfor er det viktig?

Den landsdekkendeinstallasjon av smarte målereer en viktig del av skiftet bort fra standard strømnett mot et "smart nett". Denne bruker digital teknologi for å la nettoperatører forutsi mye mer nøyaktig hvor mye strøm som trengs. På denne måten kan de bedre matche tilbud med etterspørsel.

Skiftet til et smart nett kan gi mange potensielle fordeler. Ikke bare kan det føre til store forbedringer i hvordan elektrisitet genereres, distribueres og forbrukes, men det er også gode nyheter for miljøet. Det er fordi et smart nett tar oss enda et skritt nærmere et energisystem med lavt karbon, drevet avfornybar energioggrønne teknologier.

Jo flere av oss som har en smartmåler, jo større er fordelene, sier Ofgem2. Regjeringen er enig og sier at fordelene med smartnettverket avhenger av at en kritisk masse av neste generasjons SMETS2-målere installeres.

Hvordan fungerer SMETS2-målere?

En smart strømmåler måler den elektriske strømflyten og spenningen med jevne mellomrom, og legger dette sammen for å regne ut strømmen som brukes. På samme måte måler smarte gassmålere gassstrømmen med jevne mellomrom. Denne informasjonen sendes deretter automatisk til din energileverandør, og også til deg.

Dette betyr at du aldri trenger å sende inn en måleravlesning igjen. Og fordi smartmålere kan sende hyppige data (opptil hver halvtime), vil det ikke være flere estimerte regninger.

Smarte målere kommuniserer gjennom to trådløse nettverk: HAN (hjemmenettverk) og WAN (wide area network).

 • HAN-nettverket lar den smarte gassmåleren kommunisere med den sammenkoblede smarte strømmåleren og til dinSkjerm i hjemmetenhet.
 • WAN-nettverket sender dataene ut fra hjemmet til energileverandøren din. Den lar deg også se energibruken din på nettkontoen din, slik at du kan se hvor mye energi du bruker, og når.

En annen flott ting med SMETS2 smartmålere er at de kan kommunisere begge veier. Dette gir fordeler for både deg og din energileverandør. Med 2-veis kommunikasjon kan enkelte situasjoner som en gang ville ha trengt et besøk fra en ingeniør, en strømstans eller et målerskifte, gjøres eksternt og enkelt. For eksempel, hvis du endrer tariff, endrer betalingsmåte eller implementerer et nytt produkt, trenger du ikke å vente på en ingeniør eller være ute av forsyning i det hele tatt.

For å finne ut mer, les vår guide påhvordan en smart måler fungerer for å spare penger.

SMETS2 smarte målere – hvorfor få en?

For det første, fordi vi installerer dem uten kostnad for deg. Så er det det faktum at du lettere kan oppdage mønstredin gass- og strømbruk, slik at du kan finne ut hvor du kan spare.

Det betyr heller ikke flere måleravlesninger eller anslåtte regninger. Og til slutt hjelper det deg å kaste bort mindre energi og kutte karbonutslippene dine.

Bestill en gratis time for smartmåler

Fordeler med SMETS2 smartmåler

Mens SMETS2-målere tilbyr mange av de samme fordelene som SMETS1-målere, inneholder de den mest oppdaterte teknologien for å gjøre livet enklere – spesielt hvis du noen gang vilbytte leverandørs.

SMETS2 smartmålerfordeler inkluderer:

 • Gratis installasjon
 • Måleravlesninger sendes automatisk, slik at regningene dine alltid er nøyaktige
 • Den høyeste standarden for sikkerhet for dataene dine
 • Se hvor mye energi du bruker (i sanntid, mens du bruker den), enten online eller via hjemmeskjermen (IHD)
 • Se hvor mye energi ulike apparater bruker, og hvor mye de koster, noe som kan hjelpe deg med å kutte ned det du bruker
 • Evne til å bytte til andre leverandører uten å bytte måler

Les mer omhvordan få en smart måler

Hvordan SMETS2 smarte målere kan brukes til å overvåke de vi bryr oss mest om

Det gjøres også studier på hvordan smarte målere i fremtiden kan vise seg å være svært nyttige i visse scenarier. Med uttrykkelig samtykke fra enkeltpersoner som bestemmer seg for å velge, kan smarte målere overvåke daglige rutiner som å lage middag eller koke vannkokeren.

Det kan være nyttig hvis en eldre slektning viser tegn på demens, da endringer i strømbruk kan vise uvanlige mønstre i spising og søvn. Eller, hvis en slektning er farlig under oppvarming av hjemmet sitt om vinteren, kan det også varsle deg, for å holde dem trygge3.

Dessuten, under Covid-19-sperringene, kunne sårbare og skjermende medlemmer få forskuddsmålerne sine administrert og tatt vare på av OVO. Så de kunne fylles på eksternt, uten å måtte gå ut i butikken slik de gjorde tidligere.

SMETS1 eller SMETS2 – hvordan finne ut hvilken smartmåler du har

Hvis smartmåleren din har en enhet på toppen merket Telefonica/Arqiva/WNC/Toshiba, med 2 til 5 LED-lys på toppen, så har du en SMETS2-måler. HVIS den ikke har en enhet merket som disse, er det mer sannsynlig at det er en SMETS1.

Men den eneste måten å være 100 % sikker på er ved å kontakte din energileverandør.

Utrullingen av SMETS2-målere begynte i 2018. Hvis måleren din ble installert før da, er det sannsynligvis en SMETS1-måler. Men fordi leverandørene fortsatte å bruke beholdningen av førstegenerasjonsmålere etter 2018, er det mulig du har en SMETS1-måler, selv om den ble installert nylig.

Det er ikke noe galt med det, i så fall. SMETS1-målere har alle de samme energibesparende funksjonene som SMETS2. Hovedproblemet er ganske enkelt at det kan miste sine "smarte" funksjoner hvis du noen gang bestemmer deg for å bytte leverandør.

Hvis vi installerte smartmåleren din, vær så snillkontakt ossvia nettkontoen din, så hjelper vi deg med å finne ut hvilken type du har.

Har du spørsmål rundt smartmålere? Rles vår omfattende FAQ Smart Meter-side.

Slik oppgraderer du til en SMETS2 smartmåler

Hvis du har en SMETS1-måler, vil en ekstern programvareoppgradering gjøre det mulig for den å fungere på tvers av det samme nettverket som brukes av SMETS2-målere. Den gode nyheten er at "ekstern oppgradering" betyr at det bare vil skje automatisk.

Vi planlegger å oppgradere og migrere alle målere til SMETS2-nettverket, hvor Data Communications Company (DCC) er ansvarlig for å beskytte dataene dine. Men det kan være noen meter hvor dette ikke er mulig. Hvis dette skjer i ditt tilfelle, kontakter vi deg for å avtale en avtale for å erstatte din SMETS1 med en SMETS2.

Oppdateringen endrer ikke måten vi brukersmartmålerdataene dinepå noen måte. Vi vil fortsatt være de eneste som kan se hvor mye energi du bruker, og når du bruker den. Og vi kan bare se dataene dine med din godkjenning. Les mer om vår datasikkerhet i vårsmartmåler sikkerhetsguide.

Slik får du installert en SMETS2 smartmåler gratis

Den enkleste måten å få din SMETS2 smartmåler på er åbestill time for smartmåler online. Vanligvis vil du kunne velge en installasjonsplass i løpet av de neste 8 ukene. Bare logg inn og velg en tilgjengelig avtaletid og dato.

Med en OVO smartmåler er du garantert en flott installasjonsopplevelse. Det er fordi Uswitch Energy Awards 2020 vurderte oss til beste energileverandør i 5 kategorier, inkludert beste smartmåleropplevelse.

Bestill time for smartmåler nå

Slik leser du smartmåleren din

Normalt trenger du ikke å lese av smartmåleren i det hele tatt, fordi avlesningene sendes automatisk. Men du må kanskje lese den hvis:

 • Du har nettopp byttet leverandør, du må sende den første lesingen selv
 • Du har byttet leverandør og de sier at de ikke kan koble til måleren din, noe som kan skje hvis du har en eldre måler
 • Du vil selv sjekke målerstanden for å se om den er endret

For en fullstendig forklaring omhvordan du leser av smartmåleren, gå over til vår trinnvise veiledning.

Endelig,finn ut alt du trenger å vite om Landis+Gyr (L+G) smartmåler. Det er en av Storbritannias mest populære – og noen vil kanskje si det er forvirrende å identifisere – smartmålere!

Se mer fra disse kategoriene

Smart hjem

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 06/25/2023

Views: 5297

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.